To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

     

 Odpłatność  za  obiady  

          za  m-c  luty   2018 r.

      

    uczniowie :

    10   dni    x    4.00     =   40,00zł

 

    pracownicy  szkoły:

    10  dni    x   7,20    =   72,00 zł

 

  Wpłaty   za  obiady  na   miesiąc  

  luty    należy  dokonać  

  od  25 stycznia    do   07 lutego.  

 

 

     

 

     

 

Back to top