To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

      Odpłatność  za  obiady  

          za  m-c  marzec  2018 r.

      

    uczniowie :

    20   dni    x    4.00     =   80,00zł

 

    pracownicy  szkoły:

    20  dni    x   7,20    =   144,00 zł

 

  Wpłaty   za  obiady  na   miesiąc  

 marzec    należy  dokonać  

  od  26 lutego    do   09 marca.  

Back to top