To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie

     Od 4 kwietnia 2018 r. Szkolna Komisja Rekrutacyjna działająca w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile rozpoczyna rekrutację uczniów do klas pierwszych ( w tym integracyjnej i DSD) i czwartych ( w tym integracyjnej, sportowej, DSD I DELF).

       Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych  dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły jest prowadzone na podstawie:

·         Karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej” – wzór karty zgłoszenia załącznik nr 1.

 

         Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej szkoły podstawowej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wniosek rodzica/ prawnego opiekuna kandydata na podstawie:

 

·         Wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej” – wzór wniosku załącznik nr 2.

 

Wypełnione  dokumenty  należy złożyć w sekretariacie szkoły do 27 kwietnia 2018 r.

       Postępowanie rekrutacyjne do klas czwartych z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego DSD, francuskiego DELF oraz do klasy sportowej przeprowadza się na podstawie:

·         Karty kontynuacji nauki w klasie czwartej w roku szkolnym 2018/2019 – wzór karty załącznik nr 3.

·         Prób sprawności fizycznej lub sprawdzianu predyspozycji językowych.

 

Karty można pobrać ze strony internetowej szkoły: www.zs2pila.pl lub w sekretariacie szkoły.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie 4.04 – 20.04.2018 r.

 

    Nasza szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klasy kandydat dokonuje na etapie naboru.

W roku szkolnym 2018 /2019 przewidziane są:

·         Klasy pierwsze ogólnodostępne z językiem angielskim, klasa pierwsza integracyjna oraz pierwsza DSD z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego.

·         Klasy czwarte ogólnodostępne, klasa czwarta integracyjna, klasa czwarta sportowa, klasa czwarta DELF z rozszerzonym programem nauczania języka francuskiego, klasa czwarta DSD z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji oraz innymi dokumentami dostępnymi na naszej stronie internetowej.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie

     Od 4 kwietnia 2018 r. Szkolna Komisja Rekrutacyjna działająca w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile rozpoczyna rekrutację uczniów do klas pierwszych ( w tym integracyjnej i DSD) i czwartych ( w tym integracyjnej, sportowej, DSD I DELF).

       Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych  dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły jest prowadzone na podstawie:

·         Karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej” – wzór karty zgłoszenia załącznik nr 1.

 

         Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej szkoły podstawowej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wniosek rodzica/ prawnego opiekuna kandydata na podstawie:

 

·         Wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej” – wzór wniosku załącznik nr 2.

 

Wypełnione  dokumenty  należy złożyć w sekretariacie szkoły do 27 kwietnia 2018 r.

       Postępowanie rekrutacyjne do klas czwartych z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego DSD, francuskiego DELF oraz do klasy sportowej przeprowadza się na podstawie:

·         Karty kontynuacji nauki w klasie czwartej w roku szkolnym 2018/2019 – wzór karty załącznik nr 3.

·         Prób sprawności fizycznej lub sprawdzianu predyspozycji językowych.

 

Karty można pobrać ze strony internetowej szkoły: www.zs2pila.pl lub w sekretariacie szkoły.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie 4.04 – 20.04.2018 r.

 

    Nasza szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klasy kandydat dokonuje na etapie naboru.

W roku szkolnym 2018 /2019 przewidziane są:

·         Klasy pierwsze ogólnodostępne z językiem angielskim, klasa pierwsza integracyjna oraz pierwsza DSD z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego.

·         Klasy czwarte ogólnodostępne, klasa czwarta integracyjna, klasa czwarta sportowa, klasa czwarta DELF z rozszerzonym programem nauczania języka francuskiego, klasa czwarta DSD z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji oraz innymi dokumentami dostępnymi na naszej stronie internetowej.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna

Regulamin rekrutacji

Karta zgłoszeniowa

Karta kontynuacji nauki w klasie 4 szkoły podstawowej w roku szkolnym

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej ogólnodostępnej, DSD lub integracyjnej szkoły podstawowej dla uczniów spoza rejonu szkoły

Back to top