To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Nasza szkoła, jak co roku włączyła się w obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Święto to zostało ustanowione w 1999 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Celem przygotowanych działań było wyrabianie wśród uczniów nawyku obcowania z książką, zapoznanie z biblioteką i jej zbiorami.  

Nauczyciele bibliotekarze w ostatnim tygodniu października przygotowali dla swoich czytelników szereg atrakcji. Oto działania, które zostały podjęte w ramach święta:

 • Wykonanie przez wybrane klasy 4,5, 6 plakatów propagujących czytanie,
 • Zabawa w teatr z uczniami klas 1 w oparciu o tekst wiersza Jana Brzechwy  ,,Na straganie”,
 • Wpisy do pamiątkowej księgi bibliotecznej,
 • Gra w gry planszowe, które powstały na podstawie treści książek,
 • Projektowanie i wykonywanie zakładek do książek,
 • Przygotowanie przez p. Bogusławę Różańską drzewa czytelniczego, na którym uczniowie umieścili liście z dokończonymi przez siebie zdaniami : Biblioteka to …, Czytam, bo …, Książka to …, Książka kojarzy mi się z …
 • Radość pisania – warsztaty literackie z uczestnikami  poprzednich edycji konkursów artystycznych pod nazwą ,,Stwórz własną książkę”.
 • Rozdawanie ,,zachętek” – zakładek z sentencjami dotyczącymi ważnej roli czytania przez uczennice przebrane w postacie z bajek.
 • ,,Czytanie innym” - głośne czytanie dzieciom z klasy 3f tekstów wierszy dziecięcych  
 • z wykorzystaniem światła reflektorów. Interpretacje głosowe zostały zaprezentowane przez uczniów kl. 5d:

- Julia Szałowska przeczytała wiersz pt. ,,Kanarek” Doroty Gellner,

- Antonina Gąsior, wiersz pt. ,,Żaba” Jana Brzechwy,

- Natalia Bohatkiewicz, wiersz pt. ,,Żuk” Jana Brzechwy,

- Agata Bradenburger, wiersz pt. ,,Łakomczuszek” Marka Makowskiego,

- Sonia Kyshyshian, wiersz pt. ,,Przyjęcie” Doroty Gellner ,

- Filip Radenberg – Skorżysko, wiersz ,,Dziurki w serze” Wandy Chotomskiej,

- Kacpr Nalepa, wiersz pt. ,,Obwarzanek” Wandy Chotomskiej,

 • Zajęcia czytelnicze w oparciu o projekt Mądre bajki z całego świata. Zapoznanie uczniów kl. 3a z treścią bajki: ,,Rodrigo i kolba kukurydzy”.

nauczyciele – bibliotekarze:

E. Dąbkowska i M. Riske

Back to top