To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Dnia 16 maja został rozstrzygnięty  Międzyświetlicowy Konkurs Ekologiczny pt. "Od nas zależy przyszłość ziemi". 

Celami konkursu było: 

 • rozwijanie u uczniów zainteresowania problemami ochrony przyrody;
 • podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci; 
 • kształtowanie wrażliwości na problemy środowiska; 
 • przekonanie, że przyroda jest wartością wspólną i jej stan zależy od każdego z nas; 
 • rozwój wśród dzieci postaw ekologicznych wobec środowiska naturalnego oraz wykształcenie indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska;
 • rozwój zmysłu plastycznego i kreatywności w połączeniu z aktywną edukacją ekologiczną;
 • wdrażanie uczniów do zdrowej rywalizacji.

Regulamin konkursu:

 • w konkursie mogą wziąć udział dzieci z klas I -III
 • do konkursu można głosić prace plastyczne, wykonane dowolną techniką (rysunek, akwarela, kolaż), fotograficzne, krótkie formy literackie ( hasła ekologiczne, wierszyk o tematyce ekologicznej itp.)
 • prace powinny być wykonane samodzielnie przez dziecko lub grupę dzieci uczęszczających do placówki zgłaszającej pracę
 • prace oceni powołana komisja, biorąc pod uwagę następujące kryteria: samodzielność, oryginalność, walory artystyczne prac
 • prace będą oceniane w trzech kategoriach: klasy I, II, i III

Nagrodzone prace:

I miejsce - Patrycja Mamrot i Paulina Wojas SP nr 12 (praca zbiorowa)

II miejsce – Tymoteusz Ciepły SP nr 12

III miejsce – Zuzanna Franke SP nr 12

IV miejsce – Wiktoria Pierzyna SP nr 12

 Serdecznie gratulujemy :)

Organizatorzy: Anna Rossa i Justyna Baron.

Back to top