To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Prezydium Rady Rodziców

Iwicki Zbigniew

Lewanda  Jacek

Szcześniak Patrycja

Przewodniczący Rady Rodziców

Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców

Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców

Walas Beata

Grzybowska Klaudia

Danielewicz Piotr

Lewandowski Jarosław

Jamka - Żarnowska Justyna

Boiński Krzysztof

Celebańska Helena

Dębowska Anna

Giś Sebastian

Klement Agata

Kuźniacki Dariusz

Ludkowska Małgorzata

Musiał Edyta

Niemiec Lucyna

Owsianny Paweł

Rogowska Sylwia

Strzelczyk Krzysztof

Strzelczyk Monika

Sułek Anna

Wojnowska Honorata

Zwarycz - Piątek Joanna

Sekretarz Rady Rodziców

Skarbnik Rady Rodziców

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Prezydium Rady Rodziców

Członek Prezydium Rady Rodziców

Członek Prezydium Rady Rodziców

Członek Prezydium Rady Rodziców

Członek Prezydium Rady Rodziców

Członek Prezydium Rady Rodziców

Członek Prezydium Rady Rodziców

Członek Prezydium Rady Rodziców

Członek Prezydium Rady Rodziców

Członek Prezydium Rady Rodziców

Członek Prezydium Rady Rodziców

Członek Prezydium Rady Rodziców

Członek Prezydium Rady Rodziców

Członek Prezydium Rady Rodziców

Członek Prezydium Rady Rodziców

Członek Prezydium Rady Rodziców

Protokół zebrania Rady Rodziców

Back to top