To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie

     Od 3 kwietnia 2017 r. Szkolna Komisja Rekrutacyjna działająca w Zespole Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pile rozpoczyna rekrutację uczniów do klas pierwszych ( w tym integracyjnej) i czwartych szkoły podstawowej.

       Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych  dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły jest prowadzone na podstawie:
„Karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej” – wzór karty zgłoszenia załącznik nr 1.
          Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej szkoły podstawowej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wniosek rodzica/ prawnego opiekuna kandydata na podstawie:
„Wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej” – wzór wniosku załącznik nr 2.
Wypełnione  dokumenty  należy złożyć w sekretariacie szkoły do 28 kwietnia 2017 r. 
      Rodzice dzieci urodzonych w 2010 roku, które obecnie są w klasie pierwszej szkoły podstawowej i rozpoczęły naukę jako sześciolatki w 2016/2017, mogą podjąć decyzję o kontynuowaniu nauki przez ich dziecko w klasie pierwszej w roku szkolnym 2017/2018.      
  Również rodzice dzieci urodzonych w 2009 roku, które obecnie są w klasie drugiej, a rozpoczęły naukę jako sześciolatki, mogą wnioskować o  kontynuowanie nauki przez ich dziecko ponownie w klasie drugiej.
Wniosek do Dyrektora szkoły należy złożyć do  28 kwietnia 2017 r. - wzór wniosku załącznik nr 3.
       Postępowanie rekrutacyjne do klas czwartych z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego DSD, francuskiego DELF oraz do klasy sportowej przeprowadza się na podstawie:
Karty kontynuacji nauki w klasie czwartej w roku szkolnym 2017/2018 – wzór karty załącznik nr 4.
Prób sprawności fizycznej lub sprawdzianu predyspozycji językowych.
Karty można pobrać ze strony internetowej szkoły: www.zs2pila.pl lub w sekretariacie szkoły.
Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie 3.04 – 21.04.2017 r. 
       Nasza szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klasy kandydat dokonuje na etapie naboru.
W roku szkolnym 2017 /2018 przewidziane są:
Klasy pierwsze ogólnodostępne oraz klasa integracyjna; klasy z językiem angielskim.
Klasy czwarte ogólnodostępne, klasa czwarta sportowa dla dziewcząt i chłopców, klasa czwarta DELF z rozszerzonym programem nauczania języka francuskiego, klasa czwarta DSD z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego.
Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji oraz innymi dokumentami dostępnymi na naszej stronie internetowej.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie

     Od 3 kwietnia 2017 r. Szkolna Komisja Rekrutacyjna działająca w Zespole Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pile rozpoczyna rekrutację uczniów do klas pierwszych ( w tym integracyjnej) i czwartych szkoły podstawowej.

       Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych  dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły jest prowadzone na podstawie:
„Karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej” – wzór karty zgłoszenia załącznik nr 1.
          Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej szkoły podstawowej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wniosek rodzica/ prawnego opiekuna kandydata na podstawie:
„Wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej” – wzór wniosku załącznik nr 2.
Wypełnione  dokumenty  należy złożyć w sekretariacie szkoły do 28 kwietnia 2017 r. 
      Rodzice dzieci urodzonych w 2010 roku, które obecnie są w klasie pierwszej szkoły podstawowej i rozpoczęły naukę jako sześciolatki w 2016/2017, mogą podjąć decyzję o kontynuowaniu nauki przez ich dziecko w klasie pierwszej w roku szkolnym 2017/2018.      
  Również rodzice dzieci urodzonych w 2009 roku, które obecnie są w klasie drugiej, a rozpoczęły naukę jako sześciolatki, mogą wnioskować o  kontynuowanie nauki przez ich dziecko ponownie w klasie drugiej.
Wniosek do Dyrektora szkoły należy złożyć do  28 kwietnia 2017 r. - wzór wniosku załącznik nr 3.
       Postępowanie rekrutacyjne do klas czwartych z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego DSD, francuskiego DELF oraz do klasy sportowej przeprowadza się na podstawie:
Karty kontynuacji nauki w klasie czwartej w roku szkolnym 2017/2018 – wzór karty załącznik nr 4.
Prób sprawności fizycznej lub sprawdzianu predyspozycji językowych.
Karty można pobrać ze strony internetowej szkoły: www.zs2pila.pl lub w sekretariacie szkoły.
Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie 3.04 – 21.04.2017 r. 
       Nasza szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klasy kandydat dokonuje na etapie naboru.
W roku szkolnym 2017 /2018 przewidziane są:
Klasy pierwsze ogólnodostępne oraz klasa integracyjna; klasy z językiem angielskim.
Klasy czwarte ogólnodostępne, klasa czwarta sportowa dla dziewcząt i chłopców, klasa czwarta DELF z rozszerzonym programem nauczania języka francuskiego, klasa czwarta DSD z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego.
Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji oraz innymi dokumentami dostępnymi na naszej stronie internetowej.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna

Regulamin rekrutacji 2017-2018

Harmonogram rekrutacji 2017-2018

Regulamin rekrutacji do klasy czwartej sportowej

Regulamin rekrutacji do klas czwartych DELF i DSD

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ INTEGRACYJNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PILE

Załączniki

Back to top